Bardienst

Binnen VEP worden bardiensten ingevuld door vrijwilligers, dit vinden wij super natuurlijk, er zijn echter wat regels aan verbonden welke hier zijn weergegeven:

 • Ieder seniorlid van VEP draait minimaal twee, maximaal drie bardiensten. Een werkzaterdag staat gelijk aan een bardienst van 4 uur. De werkzaterdagen zijn aan het begin en aan het eind van het zomerseizoen gepland). Het is ook toegestaan om een combinatie van bardienst en een werkzaterdag te doen. 

 • Seniorleden die in het betreffende kalenderjaar de leeftijd van 75 jaar bereiken, zijn vrijgesteld van de bardienstplicht en hoeven niet mee te doen aan de werkzaterdagen. 

  Vrijwillige deelname is uiteraard altijd toegestaan en wordt toegejuicht.

 • Leden van het bestuur, de ledenadministrateur en seniorleden wiens adres als sleuteladres fungeert, zijn niet verplicht bardiensten te draaien. 

  Leden van de senioren TC, junioren TC en de baancommissie zijn verplicht minimaal één bardienst te draaien.

 • Het bestuur is te allen tijde bevoegd een seniorlid op diens verzoek en om moverende redenen van zijn/haar bardienstplicht te ontheffen.

 • De leden ontvangen in november van ieder jaar een e-mail, waarin wordt aangekondigd dat de bardiensten kunnen worden ingevuld. 

  Vanaf dat moment kan ieder senior lid via de bardienstmodule op internet inschrijven voor het komend half jaar.

 • Deze reserveringen in de bardienstmodule dienen vóór een bepaalde datum (deze wordt duidelijk gecommuniceerd via een e-mail) te worden vastgelegd. De instructies staan duidelijk in de e-mail. Ieder seniorlid ontvangt een bevestiging als hij/zij zich heeft ingeschreven voor een bardienst. 

 • Ook deelnemers aan de werkzaterdagen dienen zich via deze bardienstmodule in te schrijven.

 • Voor deelnemers aan de avond- of weekendbardienst is het bij het vervullen van deze dienst toegestaan om deel te nemen aan een eventuele tennisactiviteit op het park. 

  Uiteraard dient hij/zij er tijdens zijn/haar tennisactiviteit voor te zorgen dat iemand anders zijn/haar bardienst tijdelijk overneemt. 

  Daarbij blijft hij/zij wel de verantwoording dragen over de kas en de sleutels van het paviljoen.

 • Een seniorlid dat zijn of haar bardienstplicht niet kan of wil vervullen, mag deze plicht overdragen aan een ander seniorlid. Deze overdracht dient te worden vastgelegd in de bardienstmodule. 

  Mocht dit om de een of andere reden niet lukken, dan dient hij/zij de wijziging door te geven aan de barcommissie.

 • De barcommissie spant zich in om een lijst met invallers samen te stellen. Senioren die hun bardienst op de ingedeelde datum niet kunnen vervullen, kunnen deze invallers benaderen. 

  De oorspronkelijk ingedeelde senior dient er zelf altijd voor te zorgen dat iemand zijn bardienst overneemt. 

  De invaller zal tegen betaling van € 30,- per bardienst de plicht van de ander overnemen. 

  De afrekening van dit bedrag vindt altijd onderling plaats en nooit via de vereniging. De ruil dient in de bardienstmodule te worden ingevuld.

 • Indien de bardienst niet komt opdagen, ontvangt het seniorlid dat volgens het bardienstrooster bardienst had een boete van € 50,- per niet vervulde bardienst. 

  Indien deze boete niet wordt betaald, kan het bestuur ervoor kiezen de afhangmogelijkheid van een lid tijdelijk te stoppen (via het Jiba-afhangsysteem). 

  Dit houdt in dat het lid niet kan spelen totdat er aan de betaling is voldaan.

 • De avondbardienst duurt tot maximaal 23.30 uur (tenzij anders aangegeven in het rooster, wat kan bij bijzondere gelegenheden), óf tot een half uur nadat de baanverlichting is uitgegaan indien dit vóór 23.00 uur is. 

  Het openhouden van het paviljoen na de hiervoor genoemde tijdstippen kan alleen op vrijwillige basis of tijdens clubactiviteiten, via overdracht aan een van de aanwezige commissieleden of een bestuurslid.

 • Degene die bardienst heeft, is verantwoordelijk voor wat er in het paviljoen gebeurt. Om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, 

  is het noodzakelijk dat geluidsversterkers na 22.00 uur binnen worden gehaald of alleen op het terras aan de achterkant (baan 4, 5, 6) staan. 

  Op het terras aan de voorkant (baan 1, 2, 3) moet na 22.00 uur zachtjes worden gesproken. Als er binnen luide muziek wordt gedraaid, moet de schuifpui aan de voorkant gesloten blijven.