Contributie

 

 Minioren (*)

€ 64

Junioren (**)  

€ 100

Studenten   

€ 142

Senioren   

€ 167

Donateurs   

€ 25

Zomer
lidmaatschap***   

€ 50
€ 20

* Minioren zijn leden die aan het einde van dit jaar 7 jaar of jonger zijn
** Dit bedrag is inclusief € 6 competitiebijdrage
*** Tennis in de maanden juli, augustus en september voor  50 voor 18+ en € 20 voor een junior-lid. Als je het zomerlidmaatschap uitbreidt met 3 groepstrainingen, dan zijn de prijzen respectievelijk € 75 en € 45. Als je besluit vanaf 1 oktober lid te worden van VEP, dan wordt het zomerlidmaatschap in mindering gebracht op de resterende contributie.

 Bij de contributietarieven is rekening gehouden met de korting indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Geen automatische incasso? Dan geldt een toeslag van € 5,- op de contributie.

 

CompetitiebijdrageHet is ook mogelijk om wedstrijdtennis te spelen in competitievorm (voorjaar en/of najaar). Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht.

Junioren    € 0 (zit inbegrepen in lidmaatschap)  
Senioren    € 100,- tot €125,- (kosten per team)      

Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelend lid en looptijd

Opzegging lidmaatschap moet vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar gebeuren, schriftelijk (brief of e-mail) naar de ledenadministratie (ledenadministratie@veptennis.nl)  

Lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 maart.

Bij opzegging na 1 januari maar vóór 1 april worden afkoopkosten in rekening gebracht: € 25 minioren en junioren, € 50 senioren. 

Bij opzegging na 1 april is de volledige contributie verschuldigd.

Bij omzetting van spelend naar niet-spelend lid ná 1 april vindt geen contributierestitutie plaats.

Een spelend lid (18-75 jaar) moet 2 bardiensten per kalenderjaar doen, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt.

TrainingTennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor de pagina trainingen. Trainingslessen vallen dus niet binnen de contributie.

BardienstverzuimSeniorleden verzorgen gezamenlijk de bardienst. Indien iemand als bardienst staat ingepland maar niet aanwezig is, dan zal er een boete van € 50,- in rekening worden gebracht.

BetalingsconditiesAan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur wordt via de ledenadministratie een KNLTB-pas voor je aangevraagd.
Als je niet op tijd betaalt, kan je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl

Introducés

Voor niet leden bestaat de mogelijkheid geïntroduceerd te worden door een lid van de vereniging, met dien verstande dat per keer per lid slechts één introducé kan worden toegestaan. Eenzelfde persoon kan maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden. Bij de bar dient te worden betaald: 18 jaar en jonger: € 5 per keer per dagdeel, 18 jaar of ouder: € 7,50 per keer per dagdeel.