Contributie

De Contributie voor het huidige seizoen is als volgt:

Minioren* € 64,-

Junioren € 100,-

Senioren € 167,-

Studenten € 142,-

Donateurs € 17,50

Inschrijfgeld € 10,-

Competitiebijdrage Junioren € 6,-

Competitiebijdrage Senioren € 100,- tot 125,- per team

Barverzuim € 50,- per keer

Let op ! Een lid wat contributie betaald heeft enkel recht op speeltijd op de banen van het park (uitgezonderd donateurs)
Tennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor het kopje "training" in het menu.

*) Minioren zijn leden die aan het einde van dit jaar 7 jaar of jonger zijn

**) Bij de contributietarieven is rekening gehouden met de korting indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Zo niet geldt een toeslag van € 5,- op de contributie.


Betalingscondities
Aan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur wordt via de ledenadministratie een KNLTB-pas voor je aangevraagd.
Als je niet op tijd betaalt mag je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester.