Contributie

 

Minioren (*) € 64
Junioren (**)   € 100
Studenten    € 142
Senioren    € 167
Donateurs    € 25

* Minioren zijn leden die aan het einde van dit jaar 7 jaar of jonger zijn
** Dit bedrag is inclusief € 6 competitiebijdrage

Bij de contributietarieven is rekening gehouden met de korting indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Geen automatische incasso? Dan geldt een toeslag van € 5,- op de contributie.
.

CompetitiebijdrageHet is ook mogelijk om wedstrijdtennis te spelen in competitievorm (voorjaar en/of najaar). Hier worden extra kosten voor in rekening gebracht.

Junioren    € 0 (zit inbegrepen in lidmaatschap)  
Senioren    € 100,- tot €125,- (kosten per team)      

Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelend lid en looptijd

Opzegging lidmaatschap moet vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar gebeuren, schriftelijk (brief of e-mail) naar de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl).

Lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 maart.

Bij opzegging na 1 januari maar vóór 1 april worden afkoopkosten in rekening gebracht: € 25 minioren en junioren, € 50 senioren. 

Bij opzegging na 1 april is de volledige contributie verschuldigd.

Bij omzetting van spelend naar niet-spelend lid ná 1 april vindt geen contributierestitutie plaats.

Een spelend lid (18-75 jaar) moet 2 bardiensten per kalenderjaar doen, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt.

TrainingTennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor de pagina trainingen. Trainingslessen vallen dus niet binnen de contributie.

BardienstverzuimSeniorleden verzorgen gezamenlijk de bardienst. Indien iemand als bardienst staat ingepland maar niet aanwezig is, dan zal er een boete van € 50,- in rekening worden gebracht.

BetalingsconditiesAan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur wordt via de ledenadministratie een KNLTB-pas voor je aangevraagd.
Als je niet op tijd betaalt, kan je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl