Contributie

Scroll naar beneden voor informatie over:
Contributie, Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelende leden, looptijd, Zomer- en Winterlidmaatschap, training, bardienst (onderdeel v.h. lidmaatschap), betalingscondities en introducés.

Tarieven contributie VEP Tennis:

 

Minioren*

Junioren**

Senioren (18+)

Studenten***

Lidmaatschap VEP 1 april t/m 31 maart

€ 64

€ 100  

 € 167

€ 125   

Donateur   

€ 25   

€ 25  

€ 25  

€ 25     

Zomerlidmaatschap (juni, juli, augustus) incl. 1 privé-training, 1 groepstraining en 1 clinic   

€ 65   

€ 65   

€ 85   

€ 85

Zomerlidmaatschap (juni, juli, augustus) incl. 1 clinic

€ 30

€ 30

€ 50

€ 50

Winterlidmaatschap (november t/m maart, ook als je na 1 november lid wordt)

€ 25

€ 25

€ 50

€ 50

Competitiebijdrage

€ 0

€ 0

€ 100 à € 125 per team

€ 100 à € 125 per team

 Bij deze contributietarieven is rekening gehouden met de korting indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Geen automatische incasso? Dan geldt een toeslag van € 5,- op de contributie.

* Minioren zijn leden die aan het eind van het kalenderjaar 8 jaar of jonger zijn.
** Junioren zijn leden van 9 t/m 17 jaar.
*** Een student stuurt kopie van zijn/haar studentenkaart naar de ledenadministratie.

Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelend lid en looptijd

Een lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 maart. Als je na 1 april lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend. Het inschrijfgeld van de KNLTB (onderdeel van de contributie) blijft gelijk. 

Opzegging lidmaatschap dient vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar te gebeuren, per e-mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@veptennis.nl)  

Bij opzegging na 1 januari maar vóór 1 april worden afkoopkosten in rekening gebracht: € 25 minioren en junioren, € 50 senioren. 

Bij opzegging na 1 april is de volledige contributie verschuldigd.

Bij omzetting van spelend naar niet-spelend lid ná 1 april vindt geen contributierestitutie plaats.

Een spelend lid (18-75 jaar) moet 2 bardiensten per kalenderjaar doen, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt.Indien iemand als bardienst staat ingepland maar niet aanwezig is, dan wordt er een boete van € 50,- opgelegd.

ZomerlidmaatschapBij VEP kan je lid worden voor de maanden juni, juli en augustus het zogenaamde Zomerlidmaatschap of de Zomerchallenge genoemd. Zie in het schema 'Contributie' wat de kosten hiervoor zijn. 

WinterlidmaatschapBij VEP kan je een winterlidmaatschap nemen. Als je lid wordt na 1 november, duurt het lidmaatschap tot en met maart van het daarop volgende jaar. Voor prijzen: zie in het schema 'Contributie'. Het bedrag wordt niet naar rato verrekend, dus als je bijv. half december lid wordt, betaal je als volwassene 50 euro en duurt het lidmaatschap tot eind maart. Het stopt automatisch. 

TrainingTennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor de pagina trainingen. Trainingslessen vallen dus niet binnen de contributie. Iemand die traint bij VEP moet wel lid zijn van de vereniging. Dus: 2x aanmelden: 1x bij VEP als lid, en 1x bij Groene Hart Tennis voor de trainingen. 

BetalingsconditiesAan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur wordt via de ledenadministratie een KNLTB-pas voor je aangevraagd.
Als je niet op tijd betaalt, kan je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl

Introducés Voor niet leden bestaat de mogelijkheid geïntroduceerd te worden door een lid van de vereniging, met dien verstande dat per keer per lid slechts één introducé kan worden toegestaan. Eenzelfde persoon kan maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden. Bij de bar dient te worden betaald: € 5 per keer per dagdeel.