Organisatie

Inleiding

VEP is een vereniging welke geheel gerund wordt door vrijwilligers.
Deze vrijwilligers doen hun uiterste best om het iedereen op VEP naar het zin te maken.
Het meest belangrijk om te noemen vinden wij dan ook dat we deze inzet enorm waarderen en we hopen op uw respect voor deze inzet.

Organisatie

Binnen VEP maken veel vrijwilligers onderdeel uit van een commissie of ze vervullen een specefieke rol.
Onderstaand is weergegeven hoe VEP in dagelijkse vorm geoarganiseerd is.

 

 Afbeelding 1: Vep organisatie

Bestuur

Alle donkerblauw gekleurde vrijwliggers in bovenstaande afbeelding vormen samen het bestuur van VEP.
Het bestuur draagt o.a. zorg voor het volgende:

• bewaakt de uitvoering van het verenigingsbeleidsplan
• overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn
• het bestuur sluit zelfstandig of na goedkeuring van de ALV arbeidsovereenkomsten af en zegt ze op
• het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhouden van contact met de betaalde krachten en voor het voeren van functioneringsgesprekken
• is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden, in nauw overleg met de PR & Communicatiecommissie
• zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden
• begeleidt nieuwe bestuursleden
• laat mensen meelopen en draagt zorg voor interne opleidingen
• luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende bestuurslid
• onderhoudt contacten met (de coördinator Verenigingen van) de KNLTB en met collega functionarissen van andere vereniginge

Voorzitter


Hoofdtaak : Geeft leiding aan de vereniging, bepaalt mede het verenigingsbeleid en vertegenwoordigt de vereniging inen extern. Vormt samen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur.

• heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid
• coördineert bestuurs- en commissiewerkzaamheden
• zit jaarlijks de algemene- en bijzondere ledenvergaderingen voor
• zit bestuursvergaderingen voor en is in samenwerking met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda
• delegeert werkzaamheden (nieuwe werkzaamheden of buiten het standaardtakenpakket) naar de bestuursleden en ziet toe op de uitvoering
• begeleidt bestuursleden bij de uitvoering van hun taken
• is eindverantwoordelijk voor de werkgeverstaken van het personeel wat binnen de vereniging werkzaam is
• functioneert als ‘vraagbaak’ binnen de vereniging voor de leden en heeft een luisterend oor
• bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging van leden, ouders en externen
• neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid
• houdt ‘voeling’ met de commissies om toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid
• vertegenwoordigt de vereniging naar de KNLTB en andere externe partijen
• onderhoudt contacten met andere (tennis)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners

DEZE PAGINA IS NOG NIET AF, DIT ZAL ZSM GEBEUREN