Kweekvijver

Sinds een paar seizoenen heeft VEP het initiatief genomen van de kweekvijver. Hierin wordt aan enthousiaste jeugdige Veppers naast hun reguliere training de mogelijkheid geboden een keer extra in de week te tennissen. Naast een uur tennistraining wordt er ook een uur bewegingstraining gegeven.


                      

We starten nu met een kweekvijvergroep rood/oranje, leeftijd 7 - 10 jaar, die op dinsdagmiddag van 4 tot 6 traint en een kweekvijvergroep groen, leeftijd 10 - 12 jaar die op dezelfde tijd traint maar eerst bewegingstraining volgt en daarna gaat tennissen. 

Voor de kinderen ouder dan 12 jaar hebben we een groep geel, de WhatsVEP groep, opgezet die op vrijdagmiddag gaat trainen (vanaf 17.00, tijd nog niet definitief). Deze groep wordt apart benaderd.

Onderstaande geldt dus alleen voor kinderen die in aanmerking kunnen en willen komen voor de kweekvijver groepen rood/oranje of groen: In principe komt iedereen die niet bij Jeugdplan traint, die zich goed inzet op de training, geconcentreerd traint (hierbij gelet op de leeftijd!) en ook naast de training zelf vrij tennist in aanmerking.

Er is echter wel een aantal
voorwaarden aan deelname aan de kweekvijver verbonden. Naast regelmatig vrij tennissen, doe je als lid van de kweekvijver mee aan de competitie, aan de jeugdclubkampioenschappen, ons eigen open jeugdtoernooi het paddenstoelentoernooi, het Woerdens Kampioenschap  en een open jeugdtoernooi van een andere vereniging. Daarbij verwachten we van de kinderen die deelnemen aan de kweekvijver dat ze de jeugdcommissie helpen bij verschillende activiteiten. Dat kan zijn de diplomamiddag van de balvaardigheidstraining maar ook bij toernooien of de World Tour (oranje-rood) competitie etc etc.

Het idee achter dit initiatief is dat kinderen meer plezier krijgen in tennis als ze merken dat ze vooruitgaan. Een extra tennismoment in de week kan daarbij helpen. Echter minstens zo belangrijk is dat ze met hun ouders/verzorgers en/of vriendjes en vriendinnetjes zelf gaan tennissen en wedstrijdjes spelen.

VEP subsidieert deze trainingen en dat vermindert de kosten van deze extra training aanzienlijk. De reacties en ervaringen zijn tot nu toe erg positief. Onze hoofdtrainer Wilco Meiborg bekijkt elke nieuwe trainingscyclus opnieuw wie er bij de kweekvijver kan blijven en/of erbij kan komen. Het gaat dus niet alleen om talent maar ook om inzet en de wil om jezelf te verbeteren. We willen iedereen die graag mee zou willen doen in de kweekvijver de kans geven dit aan te geven.
Wilco Meiborg zal op basis van de aanmeldingen een keuze maken op basis van de criteria die we hier boven hebben genoemd.

Dus wil je zoon of dochter graag in aanmerking wil komen voor de kweekvijver stuur dan een mailtje aan wilcomeiborg@yahoo.com


Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...