Lidmaatschap

Leuk dat u lid wilt worden van onze gezellige vereniging! Via het inschrijfformulier meldt u zich aan als nieuw VEP-lid en geeft u aan via welk IBAN rekeningnummer en BIC-code van uw bank de contributie automatisch kan worden geincasseerd. Na aanmelding ontvangt u van onze ledenadministratie nog een zgn. SEPA-incassomachtigingsformulier die u dient te tekenen en te retourneren aan de ledenadministratie samen met een pasfoto voor de KNLTB-ledenpas. Een via het aanmeldingsformulier geuploade foto kan helaas niet goed worden verwerkt.  Het adres van de ledenadministratie is Falsterkade 3, 3446 BP Woerden. 

Let op! Voor tennisles moet u zich apart aanmelden via de inschrijfformulieren op onze website. Deelname aan de tennislessen is alleen toegestaan voor leden van VEP. Het is daarom altijd nodig om, naast het invullen van de inschrijfformulieren voor de tennisles, u ook altijd aan te melden als lid van onze vereniging. Inschrijfformulieren voor de tennisles worden niet in behandeling genomen voordat aanmelding als lid heeft plaats gevonden. 

Zoals bij elke vereniging zijn er een aantal spelregels om de vereniging soepel te laten lopen:
  • Alle seniorleden, ook degenen die voor het eerste jaar lid zijn, worden geacht bardienst te draaien. Voor meer informatie over de bardienst: klik hier.
  • U ontvangt voor de contributie, het inschrijfgeld voor uw aanmelding als lid en de eventuele competitiebijdrage een factuur van de penningmeester. Betaling hiervan vindt plaats door het invullen van een SEPA-incassomachtiging die u na uw aanmelding als lid per email ontvangt van de ledenadministratie en na invulling en ondertekening dient op te sturen naar de ledenadministratie. 
  • U stuurt een pasfoto, voorzien van naam + postcode + huisnummer naar de ledenadministratie. Deze is nodig voor het maken van uw tennispas.
  • Nadat de contributie betaald is en op rekening van VEP staat, wordt er een tennispas voor u aangemaakt. Deze ligt na ongeveer twee weken klaar in de bak met tennispassen op de bar in het Paviljoen.

Opzeggen

Uiterlijk op 31 december van het lopende tennisjaar dient u, als u het daarop volgende jaar geen lid meer wenst of kunt zijn, dit schriftelijk per aangetekende post of email met leesbevestiging te melden aan de ledenadministratie ( ).

Bij opzegging ná 31 december worden kosten in rekening gebracht.

Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...