WhatsVEP 

Voor de jeugd tot twaalf jaar heeft VEP al enkele seizoenen de succesvolle kweekvijver. Daarbij wordt aan enthousiaste jeugdige Veppers naast hun reguliere training een extra mogelijkheid geboden om te tennissen.

Die gelegenheid willen we ook bieden aan de middelbare scholieren, onder de naam WhatsVEP groep. Zij kunnen op vrijdagavond van 17.30 tot 19.00 uur tennissen onder begeleiding van een trainer (afhankelijk van de grootte van de groep kunnen dat ook twee trainers zijn). Lekker tennissen staat voorop, maar we willen het daarnaast ook gezellig maken. Eén keer per maand zal er na afloop van de training een culinaire avond worden gehouden.

Ieder VEP-lid dat op de middelbare school zit en al een training in de winter gaat volgen, is van harte welkom! Omdat VEP en Groene Hart Tennis deze trainingen subsidiëren, kunnen de kosten laag worden gehouden.

Doe mee met de WhatsVEP groep! Meld je aan door een mail  te sturen naar wilcomeiborg@yahoo.com

Met vriendelijke groet,

Wilco Meiborg en Jeugdcommissie VEP   

Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...