Senioren Technische Commissie

Namens de commissies neemt Annemarie Hoiting plaats in het bestuur van VEP. De taakomschrijving voor de technische commissie is als volgt:

  • De Senioren Technische Commissie is belast met de technische aspecten van de tennissport binnen de vereniging.
  • Organiseren van wedstrijden, indelen van de spelers, begeleiden van de wedstrijden en het vaststellen van de winnaars.
  • Indelen en leiding geven aan de competitie op verenigingsniveau.
  • In samenspraak met de trainers organiseren van de trainingen en houden van toezicht daarop.
  • Trachten met die middelen, die haar ten diensten staan, het spelpeil te optimaliseren. Dit geldt zowel op individueel niveau als in teamverband.
  • Opstellen van het baanreglement en de daarbij behorende baanindeling.
  • Voorts draagt zij zorg voor inkoop en beheer van materialen, die betrekking hebben op wedstrijden en toernooien.
  • Begeleiden en ondersteunen van de commissies

 

Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...