Reglementen

Inleiding

Uiteraard heeft onze vereniging Statuten en een Huishoudelijk reglement. Daarnaast is elk lid van tennisvereniging VEP verplicht zich aan het baanreglement te houden. Het baanreglement bestaat uit de volgende onderdelen:

Algemeen
Openingstijden
Speelreglement
Afhangreglement
Racketavondreglement
Introducés
Bijzondere bepalingen
Sleutel
Lichten

 


Algemeen 

 • De Technische Commissie en/of het bestuur kan in afwijking van het baanreglement handelend en regelend optreden, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. 
 • De Technische Commissie en/of het bestuur heeft het recht om voor bepaalde wedstrijden of toernooien/evenementen banen te reserveren. 
 • Leden mogen niet zonder toestemming van de Technische Commissie en/of het bestuur toernooien, wedstrijden of evenementen organiseren, waarbij een of meerdere banen gedurende meer dan een speelperiode in gebruik zijn.
 • De baanindeling of het baanschema wordt jaarlijks vastgesteld en is zichtbaar op het digitale afhangbord in het paviljoen.
 • De evenementenkalender wordt ieder jaar door het bestuur vastgesteld en in ieder geval bekend gemaakt op de website.

 


Openingstijden e.d.

 • De banen, minibaan en oefenkooi zijn geopend van 07.00 tot 23.00 uur.
 • Tijdens officiële rouwplechtigheden, zoals dodenherdenking, mag er niet getennist of getraind te worden.
 • Fietsen moeten altijd in de stalling bij de entree worden geplaatst. Fietsen die elders worden aangetroffen zullen worden verplaatst naar de stalling. 
 • De verlichting van de banen mag gebruikt worden als er meer dan vier spelers aanwezig zijn. In verband met de energiekosten dienen hierbij zo weinig mogelijk lichten ontstoken te worden. Soms is hiervoor het verhuizen naar een andere baan nodig.
 • Bij geen barbezetting kan men door middel van het schakelpaneel in de hal de verlichting van alle banen aansteken. De toegang tot de hal wordt verschaft met behulp van de KNLTB-pas, waarmee via een kaartlezer bij de toegangsdeur van de hal de deur kan worden geopend. 

 


Speelreglement

 • Men is verplicht in tenniskleding te spelen. Andere (sport)kleding, zoals boxershort, legging, voetbalbroek e.d. is niet toegestaan. De kleuren wit of overwegend wit zijn gezien de mode- ontwikkeling en zeker buiten officiële wedstrijden, niet meer dwingend voorgeschreven. Bij kouder weer mag men een trainingspak dragen.
 • Als schoeisel dient men op de baan schone tennisschoenen dus geen andere sportschoenen te dragen.
 • Het is verboden consumpties mee te nemen op de baan. Afval in de groene afvalbakken rondom de banen.
 • Niet-spelende leden mogen zich tijdens het spel van derden niet op de baan ophouden anders dan als trainer bij lessen, scheidsrechter of ballenjongen/meisje.
 • Betaalde trainingen mogen in principe slechts gegeven worden door de clubtrainer(s). Afwijken van deze regel kan alleen na uitdrukkelijke toestemming van bestuur en clubtrainer(s). Er kan in dit laatste geval echter nooit aanspraak gemaakt worden op een trainingsbaan.
 • Bij verenigingstoernooien en competitiewedstrijden zorgt de vereniging voor de tennisballen. Bij het vrije spel dienen de leden hiervoor zelf te zorgen.
 • Indien er sleepnetten aanwezig zijn op de banen ( afhankelijk van het seizoen), is men na het spelen verplicht de banen te slepen. Bij het slepen van de banen dienen ook de uitloopvlakken rondom de baan te worden meegenomen en dient er van buiten naar binnen te worden gesleept.

 


Afhangreglement

 • Het reserveren van een baan is alleen mogelijk door middel van een persoonlijk en geldig ledenpasje. Het afhangen van een baan dient via het digitale afhangbord in de hal van het paviljoen door minimaal twee spelers met de ledenpas plaats te vinden.
 • Alleen de leden die met hun ledenpas afgehangen hebben zijn gerechtigd om op het betreffende tijdvak op de “afgehangen” tennisbaan te spelen.
 • Het is niet toegestaan om een baan te reserveren, terwijl u op een baan aan het spelen bent (wisseltrucjes). Dit geldt ook als u les krijgt.
 • Men mag tussen reserveren (afhangen) en spelen het park niet verlaten.
 • Na het spelen kan met de ledenpas weer een volgende baan worden gereserveerd.

Bij het reserveren is de baankeuze als volgt:

 • eerst een lege baan;
 • dan pas de baan waarop het langst wordt gespeeld.
 • Op het digitale afhangbord is te zien welke banen gereserveerd zijn voor training en andere activiteiten.
 • Banen, die gereserveerd zijn voor competitie, toernooien of trainingen kunnen niet worden gebruikt.
 • Men heeft het recht om mee te spelen op een baan, welke niet volledig is bezet. Wel moeten dan alle andere banen bezet zijn en dient men bij de aanwezige spelers op de reguliere wijze af te hangen.

 


Racketavondreglement

 • De racketavond is voor senioren. In overleg met de deelnemers kan er wellicht een uitzondering gemaakt worden voor de oudere junioren.
 • De racketavond is een avond waarbij de gezelligheid voorop staat en waarbij de deelnemers door middel van loting met elkaar tennissen.
 • De racketavond vindt plaats op donderdagavond vanaf 20.00 uur.
 • Bij de racketavond is het dubbelspel verplicht.
 • Het aantal banen waarop gespeeld wordt is afhankelijk van wat er redelijkerwijs benodigd is (bij 10 deelnemers zijn twee banen dus genoeg) met een maximum van 3 banen. Indien er na de loting mensen over blijven wordt er een Amerikaantje of een enkel gespeeld.
 • De banen die niet voor de racketavond gebruikt worden staan open voor recreatie.
 • De rondes duren 30 tot 45 minuten.
 • De bar dient bezet te blijven. Degene die op deze avond bardienst draait, kan dus niet meetennissen.

 


Introducés

 • Het is mogelijk om introducés mee te nemen, zij het met een maximum van één introducé per lid per keer. Het lid, dat iemand wil introduceren, stuurt uiterlijk 2 uur voor aanvang van het spelen een email naar  , zodat via het digitale afhangbord het betreffende lid door 2x de ledenpas door de kaartlezer te halen er voor 2 personen kan worden afgehangen.
 • De kosten bedragen voor junioren € 5,00 en senioren € 7,50 per dag en dienen bij de bar te worden afgerekend bij degene, die bardienst heeft.
 • Dezelfde introducé mag maximaal vijf maal één dag per jaar spelen.
 • Met betrekking tot het afhangreglement heeft een introducé dezelfde rechten en plichten als leden van VEP.

 


Bijzondere bepalingen

Tijdens de regionale of de landelijke competitie en op KNLTB-toernooidagen is het aantal vrije banen beperkt of geheel niet beschikbaar. Het aantal vrije banen is:

Competitie (regionaal/landelijk):

 • op donderdag tot 15.00 uur (1 baan);
 • op zaterdag en zondag vanaf 18.00 uur (1 baan);
 • op vrijdagavond vanaf 19.00 uur geen baan
 • Tijdens de woensdagmiddagcompetitie zijn er in principe tussen 13.00 en 16.00 uur geen vrije banen.

Toernooien

 • Tijdens clubkampioenschappen en toernooien, met uitzondering van het Open Senioren en Jeugdtoernooi (dat zijn KNLTB-toernooien), is er altijd minstens een vrije baan beschikbaar.
 • Bij het Open Seniorentoernooi is in de regel geen vrije baan beschikbaar.
 • Bij het Open Jeugdtoernooi is in de regel geen vrije baan beschikbaar van 09.00 tot 19.00 uur.
 • Technische Commissie en/of bestuur kunnen in uitzonderingsgevallen de vrije banen bestemmen voor gebruik ten behoeve van het noodzakelijke verloop van het wedstrijdprogramma.
 • Het bestuur kan één of meerdere banen bestemmen voor bijzondere activiteiten, zoals interne competitie, ladderwedstrijden, competitietraining.
 • In die gevallen waarin het baanreglement niet voorziet beslist het bestuur.

 


Sleutel

 • De sleutels t.b.v. de bardienst kunnen worden opgehaald bij het sleuteladres. De laatste bardienst doet de sleutelset in de bus bij het sleuteladres. Zie verder onder tab 'bardienst', 'sleutel' (klik hier).

 


Lichten

 • De lichten van alle banen kunnen worden aangezet in de hal. Lichten gaan om 23.30 uur automatisch uit (tijdsklok). Verlaat u eerder het park en is er niemand meer dan schakelt u zelf het licht uit.
 • De lampen moeten één voor één met ruime tussenpauze (minimaal 1 minuut) worden aangezet. 

Onze sponsor:

Rabobank

Ogenblik a.u.b. ...