Verhindering, Overname, Ruilen

Mocht u er plotseling onverhoopt achter komen dat u uw bardienst of werkzaterdag niet kunt vervullen, dan kunt u twee dingen doen:

1. U probeert te ruilen met iemand. In het bardienstrooster kunt u kijken met wie u eventueel zou willen ruilen. Neem contact op met deze persoon en ruil uw dienst met hem of haar. Zet dit vervolgens via de bardienstmodule in het rooster. Op die manier is iedereen op de hoogte wie er wanneer bardienst heeft.

2. Als dit niet lukt, dan kunt u contact zoeken met de mensen die op de ‘lijst met invallers'staan. Zij kunnen tegen betaling van € 30,- uw bardienst overnemen. Als iemand van de lijst uw bardienst kan overnemen, dient dit in het rooster, via de bardienstmodule te worden aangegeven. De betaling van de € 30,- dient u onderling te regelen.

De hierboven genoemde afspraken vindt u terug in het bardienstreglement. Daarin kunt u ook lezen hoe VEP omgaat met leden die hun bardienstverplichting niet nakomen.