Contributie

Scroll naar beneden voor informatie over:
Contributie, Lidmaatschap, zomerlidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelende leden, looptijd, training, bardienst (onderdeel v.h. lidmaatschap), betalingscondities en introducés.

Tarieven contributie VEP Tennis (t/m 31-3-2025):

 

 

Minioren(1)

Junioren(2)

Jongvolwassenen(3)

Senioren(4)

Lidmaatschap VEP                   1 april t/m 31 maart

€ 66

€ 102 

 € 159

€ 184  

Proeflidmaatschap                   (3 maanden lid, inclusief een gratis 1-op-1 training)

€ 40

€ 40

€ 75

€ 75

Zomerchallenge                   (juni, juli, augustus, inclusief 2 clinics)

€ 30

€ 30

€ 65

€ 65

Lidmaatschap na Vriendjesdag                      (april, mei, juni)

€ 30 

€30

-   

-

Donateur   

€ 30   

€ 30  

€ 30  

€ 30     

 

 

De contributie voor het volledige lidmaatschap is weergegeven inclusief  €5 korting als je betaalt met een automatische incasso. Geen automatische incasso? Dan geldt een toeslag van €5.

(1) Minioren zijn leden die aan het eind van het contributiejaar 8 jaar of jonger zijn.
(2) Junioren zijn leden die aan het eind van het contributiejaar 9 t/m 17 jaar oud zijn.
(3) Jongvolwassenen zijn leden die aan het eind van het contributiejaar 18 t/m 20 jaar oud zijn
(4) Senioren zijn leden die aan het eind van het contributiejaar 21 jaar of ouder zijn

Proeflidmaatschap

Word 3 maanden verblijvend lid om te ontdekken of tennis en TV VEP iets voor je is. Je krijgt aan het begin van je proeflidmaatschap een gratis tennisles van Groene Hart Tennis, mag onbeperkt vrij spelen, meedoen aan onze clubladder en je bij Groene Hart Tennis inschrijven voor reguliere trainingen. Je lidmaatschap eindigt na 3 maanden automatisch.

Zomerchallenge

Word lid van TV VEP in de zomer (juni, juli en augustus) tegen een aantrekkelijk tarief. Na deze maanden eindigt je lidmaatschap automatisch. Als je na je zomerlidmaatschap besluit lid te worden verrekenen we het tarief van de zomerchallenge met de contributie voor de rest van het contributiejaar. Je mag éénmaal zomerlid zijn.

Bij het zomerlidmaatschap krijg je 2 clinics. Deze worden gegeven door de trainers van tennisschool Groene Hart Tennis (www.groeneharttennis.nl).
Tijdens het zomerlidmaatschap mag je tennislessen nemen. Neem daarvoor contact op met Groene Hart Tennis. 

Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelend lid en looptijd

Een jaarlidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 maart. Als je na 1 april lid wordt, betaal je alleen voor de resterende maanden. Een deel van de contributie is inschrijfgeld voor de KNLTB en dat bedrag is hetzelfde ongeacht wanneer in het jaar je lid wordt.

Je lidmaatschap opzeggen moet vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar gebeuren. Stuur hiervoor een e-mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@veptennis.nl)  
Bij opzegging na 1 januari is de volledige contributie verschuldigd.
Bij omzetting van spelend naar niet-spelend lid vindt geen contributierestitutie plaats.

Een spelend lid (18-75 jaar) moet minimaal 2 bardiensten per kalenderjaar doen, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt. Indien iemand als bardienst staat ingepland maar niet aanwezig is, dan volgt er een boete van € 80. Afkopen van de bardienst is niet mogelijk. Je kunt je bardienst wel aan iemand anders overdragen, al dan niet tegen vergoeding van € 50. 

Training
Tennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor de pagina trainingen. Trainingen zijn dus geen onderdeel van de contributie. Iemand die traint bij VEP moet ook lid zijn van de vereniging. Dus: 2x aanmelden: 1x bij VEP als lid, en 1x bij Groene Hart Tennis voor de trainingen. 

BetalingsconditiesAan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur meldt de ledenadministratie je aan bij de KNLTB. Totdat dit is gebeurd kan je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl

Introducés Voor niet leden bestaat de mogelijkheid geïntroduceerd te worden door een lid van de vereniging, met dien verstande dat per keer per lid slechts één introducé kan worden toegestaan. Eenzelfde persoon kan maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden. De penningmeester stuurt een e-mail naar het lid waarin wordt gevraagd het bedrag van € 5 per dagdeel over te maken naar de vereniging. Afhangen gebeurt door 'lid Introducé' te kiezen.