Contributie

Scroll naar beneden voor informatie over:
Contributie, Lidmaatschap, zomerlidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelende leden, looptijd, training, bardienst (onderdeel v.h. lidmaatschap), betalingscondities en introducés.

Tarieven contributie VEP Tennis:

 

Minioren*

Junioren**

Senioren (18+)

Studenten***

Lidmaatschap VEP 1 april t/m 31 maart

€ 66

€ 102 

 € 184

€ 135   

Zomerchallenge (juni, juli, augustus) en winterchallenge (december t/m maart)

€ 30

€ 30

€ 65

€ 65

Lidmaatschap na Vriendjesdag (april, mei, juni)

€ 30   

€30   

-   

-

Donateur   

€ 30   

€ 30  

€ 30  

€ 30     

Competitiebijdrage

€ 0

€ 0

€ 110 à € 150 per team

€ 110 à € 150 per team

 Bij deze contributietarieven is rekening gehouden met de korting indien er een machtiging tot automatische incasso is afgegeven. Geen automatische incasso? Dan geldt een toeslag van € 5,- op de contributie.

* Minioren zijn leden die aan het eind van het kalenderjaar 8 jaar of jonger zijn.
** Junioren zijn leden van 9 t/m 17 jaar.
*** Een student stuurt kopie van zijn/haar studentenkaart naar de ledenadministratie.

Zomerchallenge (zomerlidmaatschap) en Winterlidmaatschap

Word lid van TV VEP in de zomer (juni, juli en augustus) of in de winter (december t/m maart) tegen een aantrekkelijk tarief. Na deze maanden eindigt je lidmaatschap automatisch. Als je na je zomerlidmaatschap besluit lid te worden van VEP voor het resterende jaar (tot 1 april), dan wordt het lidmaatschapsgeld verrekend. Na het winterlidmaatschap kun je 'Jaarlid' worden. Je mag éénmaal zomer- of winterlid worden.

Bij het zomerlidmaatschap krijg je 1 clinic. Deze wordt gegeven door de trainers van tennisschool Groene Hart Tennis (www.groeneharttennis.nl).
Tijdens het zomer- en winterlidmaatschap mag je tennislessen nemen. Neem daarvoor contact op met Groene Hart Tennis. 

Lidmaatschap, opzegging lidmaatschap, niet-spelend lid en looptijd

Een jaarlidmaatschap loopt van 1 april tot en met 30 maart. Als je na 1 april lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend. Het inschrijfgeld van de KNLTB (onderdeel van de contributie) blijft gelijk. 

Opzegging jaarlidmaatschap dient vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar te gebeuren, per e-mail naar de ledenadministratie (ledenadministratie@veptennis.nl)  

Bij opzegging na 1 januari maar vóór 1 april worden afkoopkosten in rekening gebracht: € 25 minioren en junioren, € 50 senioren. 

Bij opzegging na 1 april is de volledige contributie verschuldigd.

Bij omzetting van spelend naar niet-spelend lid ná 1 april vindt geen contributierestitutie plaats.

Een spelend lid (18-75 jaar) moet 2 bardiensten per kalenderjaar doen, tenzij het bestuur daarvoor een uitzondering maakt. Indien iemand als bardienst staat ingepland maar niet aanwezig is, dan volgt er een boete van €50. Afkopen van de bardienst is niet mogelijk. Je kunt je bardienst wel aan iemand anders overdragen, al dan niet tegen vergoeding. 

Training
Tennistraining kan optioneel afgenomen worden, zie hiervoor de pagina trainingen. Trainingslessen vallen dus niet binnen de contributie. Iemand die traint bij VEP moet wel lid zijn van de vereniging. Dus: 2x aanmelden: 1x bij VEP als lid, en 1x bij Groene Hart Tennis voor de trainingen. 

BetalingsconditiesAan het begin van het jaar ontvangt elk lid de factuur voor zijn lidmaatschap. Je ontvangt een korting op de contributie van € 5,- per persoon als je de vereniging machtigt om de contributie automatisch af te schrijven van de door jou opgegeven bankrekening. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het machtigingsformulier. Na het betalen van de factuur wordt via de ledenadministratie een KNLTB-pas voor je aangevraagd.
Als je niet op tijd betaalt, kan je geen gebruik maken van de banen en de faciliteiten van VEP, de plichten die bij het lidmaatschap horen blijven wel bestaan. Voor vragen over de contributie en de betaling kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@veptennis.nl

Introducés Voor niet leden bestaat de mogelijkheid geïntroduceerd te worden door een lid van de vereniging, met dien verstande dat per keer per lid slechts één introducé kan worden toegestaan. Eenzelfde persoon kan maximaal drie keer per jaar geïntroduceerd worden. De penningmeester stuurt een e-mail naar het lid waarin wordt gevraagd het bedrag van € 5 per dagdeel over te maken naar de vereniging. Afhangen gebeurt door 'lid Introducé' te kiezen.