Bardienst

Binnen VEP worden bardiensten ingevuld door vrijwilligers. Het is onderdeel van het lidmaatschap en er zijn enkele regels aan verbonden. 

Je kunt inloggen in het bardienstsysteem door in je browser te tikken: https://m.tvvep.micromys.nl
Als je dit op je telefoon doet, kan je 'toevoegen aan startscherm' kiezen, waarmee het als een soort App op je scherm verschijnt

Ieder seniorlid van VEP draait minimaal twee bardiensten per kalenderjaar. Een bardienst duurt 4 uur. Een werkzaterdag staat gelijk aan één bardienst. De werkzaterdagen zijn aan het begin en aan het eind van het zomerseizoen gepland. Het is toegestaan om een combinatie van een bardienst en een werkzaterdag te doen.

Seniorleden die de leeftijd van 75 jaar bereiken, zijn in dat betreffende jaar vrijgesteld van de bardienstplicht. 

Vrijwillige deelname is uiteraard altijd toegestaan en wordt toegejuicht.

Leden van de senioren TC, junioren TC en de andere commissies hoeven slechts één bardienst per kalenderjaar te draaien.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd een seniorlid op diens verzoek en om moverende redenen van zijn/haar bardienstplicht te ontheffen.

De leden ontvangen ruim vóór aanvang van het 'bardienstjaar' een e-mail, waarin wordt aangekondigd dat de bardiensten kunnen worden ingevuld. Vanaf dat moment kan ieder senior lid via de bardienstmodule op internet inschrijven voor het komende jaar. Per kwartaal nodigt de bardienstplanner leden uit om hun bardiensten in te plannen indien zij dit nog niet hebben gedaan. Als je geen bardienst inplant, kan het zijn dat je wordt ingepland.

Deze reserveringen in de bardienstmodule dienen vóór een bepaalde datum (deze wordt duidelijk gecommuniceerd via een e-mail) te worden vastgelegd. De instructies staan in de e-mail. Ieder seniorlid ontvangt een bevestiging als hij/zij zich heeft ingeschreven voor een bardienst. 

Ook deelnemers aan de werkzaterdagen dienen zich via deze bardienstmodule in te schrijven.

Voor deelnemers aan de avond- of weekendbardienst is het bij het vervullen van deze dienst toegestaan om deel te nemen aan een eventuele tennisactiviteit op het park. Uiteraard dient hij/zij er tijdens zijn/haar tennisactiviteit voor te zorgen dat iemand anders zijn/haar bardienst tijdelijk overneemt. Daarbij blijft hij/zij wel de verantwoording dragen over de kas en de sleutels van het paviljoen.

Een seniorlid dat zijn of haar bardienstplicht niet kan of wil vervullen, mag deze plicht overdragen aan een ander seniorlid. Deze overdracht dient te worden vastgelegd in de bardienstmodule. Nadat de dienst is overgedragen (en betaling heeft plaatsgevonden), zijn alle rechten en plichten van die dienst voor de invaller. 

Mocht dit om de een of andere reden niet lukken, dan dient hij/zij dit door te geven aan de barcommissie (barcommissie@veptennis.nl). Die zal proberen een oplossing te vinden, maar het VEP-lid blijft in beginsel wel verantwoordelijk voor het draaien van de bardienst. Als de datum waarop je verhinderd bent erg dichtbij is, bel dan naar 06 234 12 131 zodat gezamenlijk kan worden gezocht naar een oplossing. Niet op komen dagen is echt erg vervelend en kost je een boete.

De barcommissie spant zich in om een lijst met invallers samen te stellen. Senioren die hun bardienst op de ingedeelde datum niet kunnen vervullen, kunnen deze invallers benaderen via het bardienstplansysteem ('app'). De oorspronkelijk ingedeelde senior dient er zelf altijd voor te zorgen dat iemand zijn bardienst overneemt. 

De invaller zal tegen betaling van € 50,- per bardienst de plicht van de ander overnemen. De afrekening van dit bedrag vindt altijd onderling plaats en nooit via de vereniging. De ruil dient in de bardienstmodule te worden ingevuld.

Indien de bardienst niet komt opdagen, ontvangt het seniorlid dat volgens het bardienstrooster bardienst had een boete van € 80,- per niet vervulde bardienst. Indien deze boete niet wordt betaald (de vereniging stuurt hiervoor een factuur), kan het bestuur ervoor kiezen de afhangmogelijkheid van een lid tijdelijk te stoppen (via het afhangsysteem). Dit lid mag niet meer spelen totdat er aan de betaling is voldaan.

De avondbardienst duurt tot maximaal 23.30 uur (tenzij anders aangegeven in het rooster, wat kan bij bijzondere gelegenheden). 

Het openhouden van het paviljoen na de hiervoor genoemde tijdstippen kan alleen op vrijwillige basis of tijdens clubactiviteiten, via overdracht aan een van de aanwezige commissieleden of een bestuurslid.

Degene die bardienst heeft, is verantwoordelijk voor wat er in het paviljoen gebeurt. Om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, is het noodzakelijk dat geluidsversterkers na 22.00 uur binnen worden gehaald of alleen op het terras aan de achterkant (banen 4-8) staan. 

Op het terras aan de voorkant (baan 1, 2, 3) moet na 22.00 uur zachtjes worden gesproken. Als binnen de muziek hard aanstaat, doe dan de schuifpui aan de voorkant dicht.