Geschiedenis

VEP is opgericht in 1953 en bestaat in 2013 dus 60 jaar. Zij kent een gevarieerde historie en heeft evenals VEP voetbal en VEP gymnastiek van oorsprong een katholieke achtergrond. Dit blijkt onder andere dat VEP haar naam te danken heeft aan een Franciscaan. De letters staan voor VICA ET POTA, hetgeen betekent overwinnares en veroveraarster. De eerste statuten spreken nog over een ballotagecommissie en de geestelijke adviseur moest eerst het groene licht geven alvorens men lid kon worden.

De tijden zijn inmiddels veranderd. VEP tennis is toegankelijk geworden voor jong en oud, rijk of arm ongeacht kerkelijke achtergrond.

De eerste 20 jaar was VEP maar een kleine club. VEP had geen eigen park en zelfs geen eigen tennisbaan. VEP huurde in die tijd een baan bij tennisclub Woerden. Dit ging er allemaal heel gemoedelijk en gezellig toe. Er was geen afhangsysteem en er waren geen labels. Als er mensen zaten te wachten, dan werd je geacht na ongeveer 20 minuten spelen de baan te verlaten en anderen te laten spelen. Een ander wonderlijk feit was dat de club ook voor ballen zorgde. Je hoefde de ballen niet mee te brengen en dat bij een contributie van 27 euro (60 oude guldens) per jaar.

Ondanks dat nam rond 1960 het ledenaantal zodanig af, dat het voorbestaan van VEP aan een zijden draadje hing.

Door de sterke groei van de stad Woerden in de zestiger jaren breekt er voor VEP een nieuwe tijd aan. Er ontstaan ideeën om in de nieuwe wijk Staatsliedenkwartier een eigen tennispark aan te leggen. Een voortvarend bestuur (overigens heeft het VEP daar nooit aan ontbroken) benoemt een bouwcommissie en eind augustus 1973 zijn de eerste drie banen gereed.

Daarna gaat het hard met de ontwikkeling van VEP. Tijdens het vierde lustrum in 1973 ontvouwt de bouwcommissie de tekeningen van het nieuwe clubhuis. Daarmee begint fase 2 in de geschiedenis van VEP. Op 21 september 1974 wordt de eerste steen gelegd met het opschrift 'VEP hoeksteen van sportief Woerden'. Intussen werkt het bestuur al aan een volgende uitbreiding. En ja hoor, op 24 mei 1975 wordt de accommodatie van VEP, bestaande uit een spiksplinter nieuw clubhuis met 6 banen officieel geopend. En alsof dat alles niet genoeg is krijgen baan 1, 2 en 3 in 1976 ook nog verlichting.

VEP groeit en bloeit. Waren er in 1971 nog 60 leden, in 1976 was dit aantal toegenomen tot 450 senioren en 100 junioren. Bij het 25 jarig jubileum treedt het eigen GRAM-cabaret op en ontvangt het bestuur van de lustrumcommissie de nieuwe VEP-vlag.

In 1978 is het een druk jaar, want naast de jubileumactiviteiten wordt op baan 4, 5 en 6 verlichting aangelegd, worden plannen gemaakt voor een tennishal en wordt in samenwerking met de sportraad en TC Woerden het initiatief genomen voor een derde tennisvereniging.

In 1981 wordt het paviljoen verder uitgebreid.

In 1988 werd er ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van VEP een Nederlands Proftennistoernooi georganiseerd in de Woerdense Tennishal. Huub van Boeckel zegevierde. In 1989 werd het succes geprolongeerd: Paul Haarhuis werd de waardige opvolger van Huub en luidde toen een zeer succesvolle periode in van de Nederlandse tennissers op internationaal niveau.

In de jaren negentig van de vorige eeuw kreeg VEP te maken met een terugloop van het ledenaantal met name vanwege de vergrijzing van de wijk Staatsliedenkwartier. 

Een verjonging van het Staatsliedenkwartier en de bouw van de wijk Snel en Polanen heeft voor een kentering gezorgd. Het aantal jeugdleden is sinds 2002 met ruim 30% toegenomen en ook is er een behoorlijk groei in het aantal seniorleden. 

Een verdere groei van de vereniging blijft door de verdere uitbreiding van de wijk Snel en Polanen ( o.a. Waterrijk)mogelijk en dat zal mogelijkerwijs in de toekomst tot een uitbreiding van het aantal banen kunnen leiden.

In 1994 werd het paviljoen gerenoveerd en in 1995 werden alle 6 gravelbanen en hekwerken vernieuwd en verlichting op banen 1 t/m 3 vernieuwd. In het kader van verdere kwaliteitsverbetering zijn in 2000 drie gravelbanen vervangen door all-weather tennisbanen. In 2009 vond een grootscheepse renovatie van het park plaats. Alle 6 tennisbanen werden tot op de drainage ontmanteld en in de maanden oktober en november werden 6 fantastische Redcourt Advantage all-weather tennisbanen aangelegd, al het hekwerk vervangen en kwam er last but not least op de plaats van een van de oefenkooien een heuse Advantage Redcourt Minibaan. In het fotoboek op onze website kunt u alle stadia van dit enorme renovatietraject nog 's rustig bekijken. 

Zo is het vanaf de start van de winter van 2009/2010  mogelijk om het gehele jaar op 6 banen en een Minibaan bij VEP te tennissen. In 2010 is als laatste onderdeel van deze renovatie de keuken van het paviljoen vernieuwd en begin 2011 is het paviljoen nog flink opgeknapt. Alle kleedkamers , douches en toiletten zijn vernieuwd en er is een mindervalidentoilet aangelegd. De ruimte, die voorheen dienst deed als bestuurskamer wordt als multifunctionele ruimte ingericht. In deze ruimte is koffie, thee en frisdrank verkrijgbaar en men kan er gezellig zitten als de rest van het paviljoen gesloten is. Tevens kan er door commissies en bestuur worden vergaderd.

In de loop van de jaren zijn veel initiatieven genomen, die we nu als vanzelfsprekend vinden om het iedereen naar de zin te maken: voor de recreanten: tennis/koffieochtenden, 40+ toernooi, laddercompetities, uitwisseling met andere verenigingen, vrijdagavondcompetitie, tennisclinics en voor onze prestatiegerichte spelers: in 1986 als KNLTB primeur een Open Jeugd Toernooi met o.a. deelnemers als Richard Krajicek en Sjeng Schalken, het hierboven reeds genoemde Proftennistoernooi in 1988 en 1989 en ons Senioren Opentoernooi.

VEP is altijd een kweekvijver geweest voor getalenteerde spelers. Zij hebben hun weg gevonden bij het kleine aantal verenigingen, dat zich richt op toptennis. Mogelijk zal de nieuwe aanpak van Jeugdplan onze getalenteerde tennissers langer in Woerden houden.

Wat zal de toekomst brengen? Meer tennisbanen, verplaatsing van de ingang van het park naar de zijde van "De Sluis"? We weten het niet, de tijd zal het leren!