Verhindering, Overname, Ruilen

Mocht u er plotseling onverhoopt achter komen dat je jouw bardienst of werkzaterdag niet kan vervullen, dan kan je twee dingen doen:

1. Je probeert te ruilen met iemand. In de bardienstapp (https://m.tvvep.micromys.nl/) kan je kijken met wie je eventueel zou willen ruilen. Neem contact op met deze persoon en ruil je dienst met hem of haar via de app. 

2. Als dit niet lukt, dan kan je je bardienst aanbieden aan de bardienstvrijwilligers. In het menu vind je de knop 'Dienst aanbieden'. Je gaat hier akkoord met de voorwaarden (de betaling van het bedrag dat in het bardienstreglement is genoemd) aan degene die jouw bardienst overneemt) en geeft aan aan wie je je dienst wilt aanbieden. Als iemand van de lijst je bardienst kan overnemen, ontvang je een mailtje. Totdat jouw dienst daadwerkelijk is overgenomen, is de bardienst jouw verantwoordelijkheid. Als iemand de aangeboden dienst heeft geaccepteerd, ontvangen beide partijen een email waardoor je de betaling van het verschuldigde bedrag onderling kan regelen. Vanaf dat moment is 'jouw' dienst de verantwoordelijkheid van de persoon die hem overneemt. Eens overgedragen blijft overgedragen. 

De hierboven genoemde afspraken vind je terug in het bardienstreglement. Daarin staat ook hoe VEP omgaat met leden die hun bardienstverplichting niet nakomen.